Văn phòng luật sư Lê Nguyễn: Đối tác tin cậy của doanh nghiệp nước ngoài

Trưởng văn phòng luật sư Lê Nguyễn là Luật sư Lê Thành Kính, tốt nghiệp Khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Ku Ban, Liên bang Nga năm 1988. Là Thạc sĩ Luật học, thành thạo 02 ngoại ngữ Nga và Anh văn. Là Luật sư của Đòan luật sư Tp. Hồ Chí Minh từ năm 1996.
Văn phòng luật sư Lê Nguyễn: Đối tác tin cậy của doanh nghiệp nước ngoài

Văn phòng Lut sư Lê Nguyn t hào là nơi hi t nhng lut sư và chuyên viên tư vn được đào to chính quy, cơ bn v ngh lut trong nước và nước ngoài, thông tho ngoi ng, giàu kinh nghim tư vn pháp lý và gii quyết tranh chp ti tòa án và trng tài Vit Nam cũng như nước ngoài. Khách hàng luôn hài lòng và chn la Lê Nguyn là Nhà tư vn pháp lý trong hot đng kinh doanh ca mình.

Luat su 2

Nguồn tin: Lê Nguyễn