Rss Feed
04:26 PST Thứ sáu, 08/12/2023

Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Có dấu hiệu gian lận

Hồ sơ mời thầu sai quy định, hồ sơ dự thầu không đáp ứng điều kiện tiên quyết, tổ chuyên gia chấm thầu tự "vẽ" thêm tiêu chí, thay đổi yêu cầu trong hồ sơ mời thầu theo hồ sơ dự thầu của nhà thầu, thậm chí gạt nhà thầu hợp lệ khác ra khỏi danh sách chấm thầu để “chọn” duy nhất nhà thầu Bio-Pham trúng thầu...là những vấn đề nổi cộm trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu TB01.2013 "Cung cấp và lắp đặt Hệ thống khí sạch áp lực dương nhà điều trị" thuộc dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và mở rộng Bệnh viện Phụ sản Trung ương mà Liên danh nhà thầu Bio-Pham đã trúng thầu. Những sai sót này ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật?

Như đã thông tin ở bài viết trước, trong quá trình thu thập thông tin liên quan đến dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và mở rộng Bệnh viện Phụ sản Trương ương, phát hiện trong hồ sơ các gói thầu của Liên danh Nhà thầu Bio-Pham có một số nội dung Liên danh Nhà thầu này không đáp ứng điều kiện của Hồ sơ mời thầu nhưng vẫn được chấm trúng thầu.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu có sự "thiên vị"

Ở gói thầu TB01.2013 "Cung cấp và lắp đặt Hệ thống khí sạch áp lực dương nhà điều trị", tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu trong khi chấm thầu đã tự ý “nắn” các chỉ tiêu về năng lực, kinh nghiệm, doanh thu trong báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của mình (khác với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu đã được phát hành) để "tạo điều kiện" cho Liên danh nhà thầu Bio-Pham trúng thầu. Tổng hợp các tiêu chí, vượt qua các nhà thầu khác, duy nhất hồ sơ dự thầu của Liên danh Bio-Pham được chấm "đạt". Kết quả gói thầu này được Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương phê duyệt ngày 21/5/2013 tại Quyết định số 526/QĐ-PSTW. Ngày 27/5/2013, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Bio Pham và Công ty Cổ phần Công nghệ điện lạnh Vinashin ký Hợp đồng số 479/2013/HĐKT về "Cung cấp và lắp đặt Hệ thống khí sạch áp lực dương Nhà điều trị thuộc dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và mở rộng Bệnh viện Phụ sản Trung ương với giá hợp đồng là: 25.839.000.000 đồng. Đến nay, gói thầu này vẫn chưa được lắp đặt bất kỳ một hạng mục nào theo hợp đồng đã ký (trong khi nhà thầu đã được thanh toán với số tiền là 21.206.274.019 đồng, bằng hơn 80% giá trị hợp đồng). Sự "thiên vị" của tổ chuyên gia đấu thầu thể hiện ở một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, việc chấp nhận tư cách đấu thầu của Liên danh nhà thầu: Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu thống kê có 04 Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đúng quy định, tình huống phát sinh khi mở thầu là Nhà thầu Công ty CP điện máy REE mua hồ sơ mời thầu, nhưng khi nộp hồ sơ dự thầu tại thời điểm đóng thầu với tư cách Liên danh Công ty CP điện máy REE và Công ty CP dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh REE. Khi mở thầu, Nhà thầu Công ty CP điện máy REE không cung cấp công văn về việc thay đổi tư cách dự thầu.

Trong biên bản mở thầu ngày 18/4/2013, các thành viên mở thầu cùng ban quản lý dự án và đại diện chủ đầu tư xác nhận trong biên bản mở thầu đại diện Công ty CP điện máy REE đã có ý kiến: tên đại diện mua hồ sơ mời thầu là nhà thầu Liên danh Công ty CP điện máy REE và Công ty CP dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh REE (viết tắt là liên danh REE) và có kèm theo biên bản bán hồ sơ mời thầu có cùng tên. Biên bản này do chủ đầu tư cung cấp và chỉ có chữ ký của người mua. Bên nhà thầu Liên danh REE có nhận thông báo của Chủ đầu tư thông báo số 359/PSTƯ gửi ngày 12/4/2013 về việc trả lời làm rõ hồ sơ mời thầu với dòng chữ “Kính gửi: Liên danh công ty CP điện máy REE và công ty CP dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh REE” do Ông Phó giám đốc Trần Quốc Việt đã ký. Như vậy là Chủ đầu tư đã công nhận nhà thầu là nhà thầu Liên danh.

Thế nhưng sau đó, Liên danh REE vẫn bị loại bỏ khỏi danh sách xét thầu bằng thông báo số 386B/PSTW ngày 22/4/2013, cùng ngày ký báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, sau khi tổ chuyên gia chấm thầu đã mở hồ sơ dự thầu của nhà thầu Liên danh REE. Điều này vi phạm nghiêm trọng Luật đấu thầu.

Giá thầu mà Liên danh REE chào cho gói thầu TB01.2013 là 20.998.844.559 đồng, thấp nhất trong tất cả các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Thông tin này được báo cáo trong biên bản mở thầu ngày 18/4/2013. Giá chào thầu này rẻ hơn so với nhà thầu Liên danh Biopham khoảng 5 tỷ đồng (trên giá chào thầu 25 tỷ đồng) tương đương hơn 20%. Vậy, việc cố tình loại nhà thầu Liên danh REE ra khỏi danh sách chấm thầu là vi phạm Luật đấu thầu và vì mục đích cố ý “chỉ định thầu” được “che đậy” bằng một cuộc đấu thầu rất quy mô.

Cùng tham gia đấu thầu cho gói thầu TB01.2013 còn có Liên danh nhà thầu Bio-Pham và Công ty CP công nghệ điện lạnh Vinashin. Biên bản mở thầu ngày 18/4/2013 liệt kê các nhà thầu mua hồ sơ dự thầu thì ngày 05/4/2013, đơn vị mua hồ sơ mời thầu là Công ty CP Bio-Pham. Ngày 21/9/2012 (Trước thời điểm mua hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư gần 8 tháng – PV) thì nhà thầu Công ty CP Bio-Pham có công văn số 26/2012/TB thông báo về việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu bằng liên danh với nhà thầu Công ty CP công nghệ điện lạnh Vinashin thành liên danh “Liên danh Công ty CP Bio-Pham và Công ty CP công nghệ điện lạnh Vinashin” (gọi tắt là Liên danh Bio-Pham – PV). Chủ đầu tư đã có công văn đồng ý số 286/BV-BQLDA ngày 24/9/2012 trong khi trên thực tế, ngày 22/3/2013, Chủ đầu tư mới thông báo mời thầu gói thầu TB01.2013. Hồ sơ mời thầu bắt đầu mở bán từ 8h ngày 03/4/2013 đến trước 9h ngày 18/4/2013. Thông báo mời thầu được đăng trên Báo Đấu thầu các số 59 (ngày 22/3/2012) (thứ 5), số 60 (ngày 23/11/2013)(thứ 6) và số 61 (ngày 26/3/2013) (thứ 2). Theo báo cáo này, số báo đầu tiên đăng tải thông tin mời thầu đã được đăng trước gần 1 năm khi Chủ đầu tư chính thức mời thầu gói thầu TB01/2013.

Thêm một điều khó hiểu là khác với báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu, trong Hồ sơ dự thầu của nhà thầu Liên danh Bio-Pham có thỏa thuận liên danh số 01/TTLD ngày 09/4/2013 với tên các thành viên trong liên danh là: Công ty cổ phần Bio-Pham và Công ty Cổ phần Công nghệ Điện lạnh VINASHIN, nhưng tại phần đại diện hợp pháp của thành viên liên danh lại sử dụng con dấu của “Công ty CP Công nghệ Điện lạnh VINASHIN chi nhánh Hải Phòng ”. Như vậy là thỏa thuận Liên danh đã không hợp lệ, tên của Liên danh không được chấp nhận, nghĩa là tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu và tên trong hồ sơ mời thầu là khác nhau.

Trong bảo lãnh dự thầu số 0187-13/TBL của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh TP Hà Nội cũng khẳng định "Nhà thầu" là viết tắt cho tên "Công ty CP Bio-Pham", hoàn toàn không nhắc đến Liên danh nhà thầu trong bảo lãnh dự thầu.

Thứ hai, về năng lực sản xuất, kinh doanh, tổ chuyên gia đấu thầu đã chấm Công ty CP Tư vấn thiết kế Công nghệ Xây dựng (Một nhà thầu tham gia đấu thầu gói TB01.2013) "không đạt" vì hồ sơ mời thầu yêu cầu 02 hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống Water Chiller có giá trị 20 tỷ đồng trở lên nhưng nhà thầu chỉ cung cấp được 01 hợp đồng và nhà thầu cũng không có hợp đồng cung cấp, lắp đặt điều hòa không khí cho bệnh viện tuyến trung ương có giá trị 25 tỷ đồng trở lên trong vòng 03 năm gần đây.Người được đề cử chức danh “Kỹ sư trưởng phụ trách lắp đặt” không cung cấp được bằng đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, không có chứng chỉ đào tạo của một nhà sản xuất, không chứng minh được đã có kinh nghiệm là kỹ sư trưởng của 01 công trình, không cung cấp được hợp đồng lao động còn hiệu lực.

Tuy nhiên, khi đối chiếu những tiêu chí này với báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Liên danh nhà thầu Bio-Pham, tổ chuyên gia đấu thầu đã tự ý “hạ thấp” yêu cầu về giá trị hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống Water Chiller từ 20 tỷ xuống 16 tỷ đồng nhưng năng lực của Liên danh nhà thầu Bio-Pham cũng chưa đáp ứng được mà họ chỉ cung cấp được 01 hợp đồng có giá trị 22.153.500.000 đồng và 01 hợp đồng có giá trị 11.488.534.378 đồng. (Chưa kể đến chính Hợp đồng trị giá 22.153.500.000 đồng cũng bị sửa. Nội dung này sẽ được trình bày chi tiết ở phần dưới).

Về hợp đồng lắp đặt hệ thống điều hòa cho bệnh viện tuyến trung ương, hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải có “02 hợp đồng lắp đặt điều hòa không khí cho bệnh viện tuyến Trung ương có giá trị 20 tỷ đồng trở lên” (không có yêu cầu đối với liên danh), nhưng báo cáo hồ sơ dự thầu của liên danh nhà thầu Bio-Pham, yêu cầu này “biến” thành “01 hợp đồng có giá trị 25 tỷ đồng trở lên. Liên danh nhà thầu Bio-Pham một lần nữa được chấm “Đạt” bằng Hợp đồng kinh tế số 18/2012/HĐKT ngày 11/04/2012 giữa liên danh nhà thầu Công ty TNHH Sản xuất, xây dựng và thương mại Mê Linh và Công ty CP Bio Pham với Bệnh viện Phụ sản Trung ương có giá trị 28.181.689.000 đồng, “Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà điều trị” của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và mở rộng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chính là Hợp đồng này đến nay đã chậm tiến độ hơn 01 năm và Liên danh nhà thầu Bio-Pham đã thông báo ngừng thi công từ tháng 6/2014, để lại hiện trường máy móc, thiết bị ngổn ngang như Báo điện tử Xây dựng đã thông tin. Còn về tiêu chí kỹ sư trưởng của nhà thầu thì báo cáo hồ sơ dự thầu của Liên danh nhà thầu Bio-Pham hoàn toàn không nhắc đến.

Theo đó, sau bước đánh giá sơ bộ, tổ chuyên gia đấu thầu khẳng định: Nhà thầu Liên danh Bio-Pham và Công ty CP công nghệ điện lạnh Vinashin đủ điều kiện để xét về mặt kỹ thuật. Lúc này chỉ còn duy nhất nhà thầu liên danh Bio-Pham đủ điều kiện chấm thầu tiếp.

Đánh giá về kỹ thuật hồ sơ dự thầu của Liên danh nhà thầu Bio-Pham đạt 91,75/100 điểm, trên mức điểm yêu cầu tối thiểu là 80 điểm mặc dù hồ sơ dự thầu của Liên danh nhà thầu này không có bảng đáp ứng tính năng kỹ thuật, do vậy không có cơ sở nào để tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu có thể đánh giá được điểm của Liên danh nhà thầu Bio-Pham. Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu đã "thay mặt" nhà thầu làm bảng đáp ứng tính năng kỹ thuật và dựa vào đó để thực hiện chấm điểm. Liệu có phải tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu này chính là nhà thầu cung cấp thiết bị không?

Từ các căn cứ để loại bỏ các nhà thầu khác như vậy, hoàn toàn có thể thấy việc để cho Liên danh nhà thầu Bio-Pham trúng thầu là có chủ đích. Tổ chuyên gia đấu thầu cùng với chủ đầu tư đã cố ý tìm ra các lý do để loại bỏ các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu TB01.2013, mặc dù Liên danh Nhà thầu Bio-Pham có rất nhiều chỉ tiêu không đạt yêu cầu của hồ sơ mời thầu vẫn được chấm “Đạt”, và kết quả “chung cuộc” là nhà thầu này TRÚNG THẦU.

"Mời thầu một đằng, chấm thầu một nẻo"

Không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp "ngẫu nhiên" về mặt ...sai sót trong báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu có Liên danh nhà thầu Bio-Pham tham dự tại Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và mở rộng Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Trong gói thầu TB01.2012 "Cung cấp và lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí và thông gió Nhà điều trị" có một số tiêu chí "trật khớp" giữa Hồ sơ mời thầu và Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu trong Hồ sơ dự thầu của Liên danh nhà thầu Bio-Pham mà Báo điện tử Xây dựng đã phản ánh ở kỳ trước.

Với gói thầu TB01.2013 "Cung cấp và lắp đặt Hệ thống khí sạch áp lực dương Nhà điều trị", việc chấm Hồ sơ dự thầu của Liên danh nhà thầu Bio-Pham cũng xuất hiện những tiêu chí "trật khớp" rất khó lý giải. Thậm chí, báo cáo đánh giá hồ sơ thầu hoàn toàn không theo mẫu các tiêu chí của hồ sơ mời thầu đã phát hành. Có nội dung tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu tự “nắn” theo hồ sơ dự thầu của nhà thầu cho phù hợp với năng lực nhà thầu, có nội dung báo cáo hoàn toàn “ lờ đi ”, có nội dung bị thay đổi hoàn toàn so với yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu.

Cụ thể như: Tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm không nhắc đến yêu cầu đối với liên danh trong hồ sơ mời thầu, nhưng báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu đã tự thêm vào, rồi khẳng định Liên danh nhà thầu Bio-Pham "đạt” yêu cầu:


Hồ sơ mời thầu không có tiêu chí đánh giá cho nhà thầu liên danh trong một số nội dung.


Báo cáo chấm thầu "sáng tác" thêm điều kiện đối với nhà thầu liên danh.

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực sản xuất và kinh doanh thậm chí còn có sự thay đổi hoàn toàn giữa yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và báo cáo xét thầu về giá trị các hợp đồng mà nhà thầu đã thực hiện trong 03 năm gần đây. Tổ chuyên gia đấu thầu đã “nắn” yêu cầu trong hồ sơ mời thầu đã được phát hành theo hồ sơ dự thầu của nhà thầu trong báo cáo xét thầu của mình để nhà thầu Bio-Pham có thể được đánh giá là "đạt”. Thế nhưng, dù đã giảm yêu cầu, thực tế theo báo cáo chấm thầu, Liên danh Nhà thầu Bio-Pham vẫn không đáp ứng được yêu cầu ấy nhưng vẫn được tổ chuyên gia đấu thầu đã “hạ bút” chấm “đạt”: Yêu cầu của Hồ sơ mời thầu (đã phát hành) là trong 03 năm gần đây, nhà thầu phải đảm bảo 02 hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống Water Chiller có giá trị 20 tỷ đồng trở lên. Còn báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia "sửa" thành: trong 03 năm gần đây, nhà thầu thực hiện 02 hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống Water Chiller có giá trị 16 tỷ đồng trở lên.

Việc thay đổi nội dung này là “vô tình”, là “nhầm lẫn” hay là một sự “cố ý” thay đổi có mục đích không công bằng của tổ chuyên gia đấu thầu trong gói thầu này?

Mặc dù đã được “ưu ái” giảm chỉ tiêu, nhưng ngay trong chính báo cáo chấm thầu, năng lực của Liên danh nhà thầu Bio-Pham cũng không “đáp ứng” được và vẫn được tổ chuyên gia chấm "đạt” bởi họ chỉ cung cấp được 01 Hợp đồng có giá trị 22.153.500.000 đồng và 01 Hợp đồng có giá trị 11.488.534.378 đồng, hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu 16 tỷ đồng/hợp đồng chứ chưa nói đến yêu cầu 20 tỷ đồng/hợp đồng như trong Hồ sơ mời thầu. Và nghiêm trọng hơn, báo cáo về hợp đồng có giá trị 22.153.500.000 đồng của nhà thầu đã bị sửa để cố tình đạt được giá trị trên 20 tỷ đồng.

Đây là Hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm nhà 13 tầng dự án Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ nhưng Bên giao thầu lại là “Công ty cổ phần Công nghệ và dịch vụ điện lạnh”.

Tại điều 7 của hợp đồng “ Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 10% giá trị hợp đồng và bằng 1.889.825.000 VNĐ”. Như vậy là Hợp đồng này có giá trị là 18.898.250.000 VNĐ chứ không phải là 22.153.500.000 đồng! Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu yêu cầu cung hợp đồng tương tự lắp đặt hệ thống Water Chiller có giá trị 20 tỷ đồng trở lên). Liệu đây có phải lý do để hợp đồng có giá trị 18 tỷ trở thành hợp đồng có giá trị 22 tỷ không? Hợp đồng không có kèm theo phụ lục hợp đồng để chứng minh là hệ thống điều hòa trung tâm cung cấp là hệ thống Water chiller hay hệ thống điều hòa trung tâm VRV/VRF. Thậm chí, trong điều 2, thành phần của hợp đồng tại mục 2.3, Chủ đầu tư còn có thư giảm giá. Theo Luật thì hợp đồng tương tự này không được chấp nhận nhưng tổ chuyên gia vẫn chấp thuận.

Trong một nội dung khác, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu lại tiếp tục “nắn” yêu cầu trong hồ sơ mời thầu theo hồ sơ dự thầu của nhà thầu. Hồ sơ mời thầu đã phát hành có yêu cầu nhà thầu phải có “02 hợp đồng lắp đặt điều hòa không khí cho bệnh viện tuyến Trung ương có giá trị 20 tỷ đồng trở lên” (không có yêu cầu đối với liên danh). Trong báo cáo hồ đánh giá hồ sơ dự thầu yêu cầu này đã bị "biến ” thành “01 hợp đồng có giá trị 25 tỷ đồng trở lên”.

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực sản xuất và kinh doanh hoàn toàn không có tiêu chí để thực hiện đánh giá đối với nhà thầu là Liên danh. Thế nhưng trong Báo cáo đánh giá hồ sơ thầu tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu lại “mạnh dạn” chấm “Đạt” và thêm vào trong báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu “Đối với liên danh, số lượng các hợp đồng tương tự với phần việc đảm nhận trong liên danh của từng thành viên liên danh là 01 hợp đồng tương tự với phần công việc đảm nhận trong liên danh có giá trị từ 25 tỷ đồng trở lên”. Căn cứ pháp lý nào cho phép Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu đánh giá tiêu trí đạt cho “Liên danh nhà thầu” trong khi mà trong Hồ sơ mời thầu không có quy định về nội dung này?

Liên danh nhà thầu Bio-Pham được chấm “Đạt” bằng Hợp đồng kinh tế số 18/2012/HĐKT ngày 11/04/2012 giữa liên danh nhà thầu Công ty TNHH Sản xuất, xây dựng và thương mại Mê Linh và Công ty CP Bio Pham với Bệnh viện Phụ sản Trung ương có giá trị 28.181.689.000 đồng. Đây chính là Hợp đồng cho gói thầu TB01.2012 “Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà điều trị” của Dự án này mà Báo điện tử Xây dựng đã đề cập trong bài viết trước. Hợp đồng này đến nay đã chậm tiến độ hơn 01 năm và Liên danh nhà thầu Bio-Pham đã thông báo ngừng thi công từ tháng 6/2014, để lại hiện trường máy móc, thiết bị ngổn ngang mặc dù tính đến ngày 15/7/2014, lũy kế thanh toán cho Hợp đồng này là 26.757.521.127 đồng (Hai mươi sáu tỷ bảy trăm năm mươi bảy triệu năm trăm hai mươi một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng), tức là khoảng 95% giá trị hợp đồng.

Các tiêu chí về kỹ sư trưởng, cán bộ kỹ thuật hoàn toàn không được tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu nhắc đến trong Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Có hay không sự thông thầu và gian lận trong hoạt động đấu thầu ngay từ khâu đánh giá tiêu chuẩn năng lực và kinh nghiệm nhà thầu?

Tiêu chuẩn đánh giá về Năng lực tài chính

Liên danh nhà thầu Bio-Pham cũng không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu trong hồ sơ mời thầu nhưng vẫn được chấm “ĐẠT”. Yêu cầu của hồ sơ mời thầu là doanh thu trung bình hàng năm của nhà thầu trong 03 năm 2009, 2010, 2011 phải đạt 60 tỷ đồng/năm. Trong trường hợp liên danh, doanh thu trung bình hàng năm của cả liên danh được tính bằng tổng doanh thu trung bình hàng năm của các thành viên trong liên danh

Nhưng theo chính báo cáo này, Liên danh Bio-Pham hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu về năng lực tài chính nhưng vẫn được tổ chuyên gia chấm “ĐẠT”. Năm 2009, doanh thu của Bio-Pham chưa đạt 16 tỷ đồng, Vinashin đạt hơn 32 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 48 tỷ đồng, trung bình 24 tỷ đồng/doanh nghiệp. Năm 2010, Bio-Pham cũng không đạt đến 16 tỷ đồng, còn Vinashin đạt hơn 84 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 100 tỷ, trung bình 50 tỷ/doanh nghiệp. Năm 2011, Bio-Pham chỉ đạt hơn 17 tỷ đồng, Vinashin được hơn 94 tỷ đồng, tổng cộng 121 tỷ,trung bình hơn 60 tỷ/doanh nghiệp. Vậy căn cứ vào đâu để tổ chuyên gia chấm thầu đánh giá Liên danh này “Đạt” yêu cầu của hồ sơ mời thầu đã được phát hành là một điều không ai lý giải được với những số liệu hiển hiện như thế ?


Phần giải trình về năng lực tài chính được chấm "đạt" bằng số liệu thiếu thuyết phục.

Về yêu cầu doanh thu này, phải khẳng định rằng, chính Hồ sơ mời thầu vi phạm Thông tư 01/2010 của Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành ngày 06/01/2010. Trong hồ sơ mời thầu, các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, về năng lực tài chính, Thông tư này quy định hệ số k trong công thức tính yêu cầu về doanh thu được giảm từ 2 đến 2,5 xuống còn 1,5 đến 2. Đồng thời có hướng dẫn riêng đối với trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 1 năm thì yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm bằng giá gói thầu nhân hệ số k (thông thường k = 1,5). Quy định này nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu nhỏ và vừa có thêm cơ hội tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, chính đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu đã tự "hạn chế" các nhà thầu nhỏ tham gia đấu thầu. Quyết định số 1606/QĐ-PSTW ngày 12/12/2012 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương xác định giá gói thầu là 25.918.192.586 đồng. Áp dụng cho gói thầu này, hồ sơ mời thầu đưa ra yêu cầu về doanh thu trong 03 năm gần đây của nhà thầu phải đạt 60 tỷ đồng trở lên, nghĩa là k >2. Thời gian dự kiến thi công gói thầu là 210 ngày (< 1 năm) thì thông thường hệ số k = 1,5. Như vậy, rõ ràng hồ sơ mời thầu đã vi phạm Thông tư 01/2010.

Sự “lẫn lộn” khó hiểu, việc bỏ qua các tiêu chí, việc thay đổi yêu cầu đối với năng lực nhà thầu về sản xuất kinh doanh, về tài chính,… trong báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia chấm thầu phải chăng chính là biểu hiện của sự gian lận, thông thầu trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng Luật đấu thầu. Tổ chuyên gia đấu thầu cố ý làm sai hay yếu kém về năng lực nên đã đưa ra một bản Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đầy những sai lệch và thiếu sót như vậy?

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu là một trong các tài liệu quan trọng để Chủ đầu tư quyết định lựa chọn nhà thầu nhưng với những sai phạm nghiêm trọng như trên đã nói, bản báo cáo không chính xác, thiếu công bằng và là tiền đề cho hàng loạt các vướng mắc về sau trong khi thực hiện 2 gói thầu này tại dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và mở rộng Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những sai phạm này?

Trúng thầu, ký hợp đồng kinh tế nhưng không hoàn thành hợp đồng

Hợp đồng số 479/2013/HĐKT về "Cung cấp và lắp đặt Hệ thống khí sạch áp lực dương Nhà điều trị thuộc dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và mở rộng Bệnh viện Phụ sản Trung ương được ký kết giữa Liên danh nhà thầu Bio-Pham với Bệnh viện Phụ sản Trung ương với giá hợp đồng là: 25.839.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ tám trăm ba mươi chín triệu đồng). Thời gian thực hiện gói thầu quy định trong hợp đồng là 210 ngày. Cũng giống như việc thực hiện gói thầu TB01.2012 “Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà điều trị”, gói thầu này cũng dở dang với hiện trường ngổn ngang máy móc, chưa được lắp đặ bất cứ một hạng mục nào. Hiện nay, Nhà thầu đã dừng thi công kể từ ngày 30/5/2014 bằng thông báo ngày 22/5/2014.

Làm việc với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Đỗ Trọng Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm đã khẳng định: Đối với liên danh nhà thầu Bio-Pharm, đơn vị thực hiện hai gói thầu “Hệ thống điều hòa không khí và thông gió” và “Hệ thống khí sạch áp lực dương”, Bộ sẽ đàm phán để các nhà thầu tiếp tục thi công các hạng mục đã ký kết hợp đồng. Cũng theo ông Hiền, liên danh nhà thầu này “phức, nhiều lý lẽ”.


Chủ đầu tư cam kết với Bộ Y tế sẽ hoàn thiện dự án vào tháng 12/2015.

Phải chăng, vì những “lùm xùm” khó lý giải ngay từ khâu đấu thầu nên đến nay, 2 gói thầu mà liên danh nhà thầu Bio-Pham thực hiện không thể hoàn thiện được bởi cái sự “phức tạp” của nhà thầu này?

Việc chậm tiến độ dự án gây áp lực vô cùng lớn đối với Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khi trong mùa cao điểm đang đến rất gần, áp lực về quá tải, bệnh viện đè nặng lên vai mỗi bác sĩ, cán bộ, công nhân viên trong bệnh viện khi hàng ngày chứng kiến bệnh nhân phải nằm ghép giường, nằm giường ngoài hành lang, thậm chí, nằm chen chúc cả dưới đất, gầm giường trong căn phòng chỉ có 7 giường mà có đến 25-30 bệnh nhân cùng điều trị, sinh hoạt. (Báo điện tử Xây dựng đã thông tin chi tiết trong bài viết “Bệnh viện Phụ sản Trung ương luôn quá tải, công trường vẫn im lìm”). Bên cạnh đó, còn phải kể đến áp lực kinh tế khi mỗi 03 tháng, bệnh viện lại phải thanh toán khoản tiền lãi và tiền gốc khoảng 5 tỷ đồng.


Gần 30 bệnh nhân trong một phòng 7 giường tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Việc để chậm tiến độ này, với những thiệt hại cả về tài chính lẫn tinh thần, ai sẽ chịu trách nhiệm? Vai trò của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm thể hiện như thế nào kể từ khi nhận nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ y tế giao phó? Liệu cam kết của Ban quản lý dự án với Bộ trưởng Bộ y tế rằng công trình sẽ hoàn thiện trong tháng 12/2015 có được đảm bảo? Và rằng, ông Đỗ Trọng Hiền cũng đã nói với phóng viên, đầu tháng 9 năm nay (chỉ còn chưa đầy 01 tháng nữa) sẽ cố gắng đưa 6 tầng phía dưới của công trình Nhà điều trị B-C vào khai thác sử dụng liệu có được hiện thực hóa, hay đó vẫn chỉ là những “mục tiêu”, những “cam kết”, những “nỗ lực” trên giấy, còn ngoài hiện trường công trường vẫn im lìm, không có bất cứ hoạt động thi công nào?

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin về Dự án này.

Tác giả bài viết: Phương Liên
Nguồn tin: Xây Dựng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Chu nhiem

LAWYER TODAY TV

  • Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội làm việc với UBND thành phố Hà Nội
  • Hợp tác Pháp Việt
anh2
Vinhomes Phạm Hùng

Xem nhiều nhấtvinhomes central park

biet thu vinpearl

vinhomes bason

thue may han

sua may han

sua may han gia re

sua may han mig

may han

sua may han

may han hong ky

© LUATSUNGAYNAY.VN

Số giấy phép: 961/GP - TTĐT cấp ngày 3/4/2013
Trưởng ban Biên tập: Nhà báo Thanh Bình
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trụ sở: Tầng 19, Tòa nhà Văn Phòng, số 713 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: (+84)966376688 / Email:toasoanlsnn.vn@gmail.com
Sử dụng nội dung trên Luật sư ngày nay phải ghi rõ nguồn luatsungaynay.vn.
 NukeViet is registered trademark of VINADES.,JSC