Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng mập mờ tuổi và sử dụng bằng cấp nước ngoài không được công nhận tại Việt Nam

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã kết luận sau khi tiến hành xác minh, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy viên Nguyễn Huy Nhận, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hải Phòng về việc sử dụng bằng cấp nước ngoài không được công nhận tại Việt Nam và khai man tuổi.
Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng mập mờ tuổi và sử dụng bằng cấp nước ngoài không được công nhận tại Việt Nam

Thông báo số 147 – TB/UBKT của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nêu rõ đối với việc sử dụng bằng cấp của đồng chí Nguyễn Huy Nhận:

Đồng chí Nguyễn Huy Nhận đã đăng ký và theo học lợp cao học, đã nhận bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh do Trường đại học Southem Pacific (Hoa kỳ). Theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại Công văn số 172/KTKĐCLGD ngày 5/2/2015, văn bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh do Trường đại học Southem Pacific (Hoa kỳ) cấp cho đồng chí Nhận là văn bằng không đủ điều kiện để được công nhận tại Việt Nam.

Đối với việc khai tuổi trong lý lịch của Phó Cục trưởng Nguyễn Huy Nhận, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng cũng đã đề nghị Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng điều chỉnh lại theo yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố tại Thông báo số 73 – TB/ĐU ngày 25/12/2014.

Ông Nhận có đủ trình độ tiếng Anh để học trực tuyến từ các cơ sở đào tạo ở nước ngoài hay không? Vì sao lý lịch của ông lại có 02 năm sinh 1959 và 1960? Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề ở một bài báo khác.

Nguồn tin: Xây Dựng