Người dân có thể được tham dự các phiên họp của Quốc hội?

Theo dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), công dân có thể được tham dự các phiên họp công khai của Quốc hội; mỗi năm một lần, đại biểu Quốc hội phải báo cáo với cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình...
Ảnh minh họa: Công dân có quyền tham dự họp Quốc hội
Sáng 15/4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Trong lần sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội này, UBTVQH đề nghị bên cạnh việc rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định để thể chế hóa các văn kiện của Đảng, cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những nội dung được đặt ra trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của Quốc hội thời gian qua. Đồng thời, pháp điển một bước các quy định về Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đang được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác như: Nội quy kỳ họp Quốc hội, các Quy chế hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) để xây dựng một đạo luật mang tính toàn diện, bao quát đầy đủ về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, trong một số lĩnh vực hoạt động của Quốc hội vẫn sẽ có các đạo luật chuyên ngành riêng điều chỉnh cụ thể, chi tiết, như Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội…

Thảo luận tại phiên họp, quy định tại khoản 4, Điều 33 của dự thảo Luật “Công dân có thể được tham dự các phiên họp công khai của Quốc hội” là một trong những nội dung được các thành viên UBTVQH quan tâm. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, cần làm rõ khái niệm “tham dự” là gì và công dân được “tham dự” ở mức độ nào?

Đồng tình quan điểm về quy định công dân có thể được tham dự các phiên họp công khai của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng, không nên dùng từ “tham dự” bởi “tham dự” tức là có thể được ngồi họp, được phát biểu và tranh luận. Ông chia sẻ, khi đi các nước thì thấy công dân có thể vào dự khán, quan sát để giữ được sự yên tĩnh cho hoạt động của kỳ họp. “Vì vậy, chúng ta cũng chỉ nên để công dân dự khán, quan sát, theo dõi trực tiếp hoặc gián tiếp các phiên họp của Quốc hội” – ông Hiển đề nghị.

 

Nguồn tin: tinmoi.vn